Tidslinje menneskerettigheter

Timeline created by Pernillepernell
In History
 • Den amerikanske uavhengighetserklæringen

  Den amerikanske uavhengighetserklæringen
  Den ble hovedsakelig forfattet av Thomas Jefferson og innledes med en erklæring om menneskerettighetene, sterkt preget av naturretten. Declaration of Independence fikk betydning for utformingen av den franske erklæring om menneskerettighetene og forfatningene under revolusjonsperioden i Europa. https://snl.no/Den_amerikanske_uavhengighetserklæringen
 • Kongressen gjør det til en kriminell handling å innføre eller utføre slaver

  En av de første gangene det ble kjempet for noen andre og ikke for seg selv.
  The U.S. Congress passes an act to “prohibit the importation of slaves into any port or place within the jurisdiction of the United States…from any foreign kingdom, place, or country.” https://www.history.com/this-day-in-history/congress-abolishes-the-african-slave-trade
 • Kvinner får stemmerett i Norge

  Kvinner får stemmerett i Norge
  I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som menn. Da hadde kvinnebevegelsen kjempet for dette i over 30 år. Norge var et av de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for kvinner. https://snl.no/stemmerett_for_kvinner_i_Norge
 • FN

  FN
  FN ble opprettet like etter andre verdenskrig med hovedformål å unngå krig i framtiden. 51 land var med på å skrive under FN-pakten, en traktat som beskriver hvordan man skal arbeide for å sikre fred mellom stater, jevne ut økonomiske og sosiale forskjeller i verden og sikre alle mennesker de samme rettighetene. https://snl.no/FN_-_Forente_nasjoner
 • FNs barnekonvensjonen

  FNs barnekonvensjonen
  Barnekonvensjonen er en internasjonal avtale som beskytter barns rettigheter https://snl.no/Barnekonvensjonen
 • Period: to

  Den franske revolusjonen

  Revolusjonen gjorde slutt på det franske stendersamfunnet, der de høyeste stendene hadde hatt særrettigheter i samfunnet.
  https://snl.no/Den_franske_revolusjon