Kunstmusikken

Timeline created by Reiereier
In Music
 • Period:
  1400
  to

  Renessansen

  Oppstod i Nord-Europa. Skulle hente ideer fra antikken, dvs fra før Kristi fødsel.
 • Period: to

  Barokken

  Flere melodier samtidig - men én hovedstemme. Operaer, oratorier.
  Bach, Händel, Vivaldi
 • Period: to

  Wienerklassisismen

  Mye musikk laget i Wien. Mozart, Haydn og Beethoven er kjente komponister fra denne perioden.
 • Period: to

  Romantikken

  Individualisme, fedrelandskjærlighet, frihetsønske, naturglede og lengsel. Wagner og Verdi
 • Period: to

  Impresjonismen

  Beskriver øyeblikket, skal fange stemninger. Debussy er en viktig komponist.
 • Period: to

  Samtidsmusikk

  Samtidsmusikk brukes som en fellesnevner for kunstmusikk i det 20. og 21. århundre. Den blir ofte regnet som en stil innen den vestlige musikken, men også komponister fra andre deler av verden faller inn under samtidsmusikken.
 • Period: to

  Nyklassismen

  Det skulle være orden i musikken og ikke uforutsigbarheter eller brudd på regler.