Història 4t ESO

Timeline created by estebanbadal
In History
 • Comença la Revolució Industrial

 • Teler mecànic de Cartwright

 • Arribada al tron de Carles IV

 • Comença la Revolució francesa

 • Comença l'Imperi napoleònic

 • Invasió d'Espanya per part dels francesos

 • Acaba l'Imperi napoleònic

 • Restauració de l'absolutisme (Congrés de Viena)

 • Invenció de la locomotora (Stephenson)

 • Lluís Felip d'Orleans, nou rei de França

 • Comença l'unificació alemana

 • Convertidor de Bessemer

 • Comença l'unificació italiana