Benedikto Indrašiaus

Timeline created by Benediktas Indrasius
 • Molotovo-Ribentropo paktas.

  Molotovo-Ribentropo paktas.
  Paktas, kurio slaptuose dokumentuose SSRS ir Vokietija pasidalino įtakos sferomis prieš Antrąjį pasaulinį karą.
 • Prasidėjo Antras pasaulinis karas

  Prasidėjo Antras pasaulinis karas
  Vokietijai užpuolus Lenkiją prasidėjo Antras pasaulinis karas
 • Britanija ir Prancūzija paskelbė Vokietijai karą

  Britanija ir Prancūzija paskelbė Vokietijai karą
 • Prasidėjo Žiemos karas tarp Suomijos ir SSRS

  Prasidėjo Žiemos karas tarp Suomijos ir SSRS
 • Vokietija okupuoja Pietų Prancūziją

  Vokietija okupuoja Pietų Prancūziją
 • SSRS okupuoja Baltijos šalis

 • Vokietija užpuola SSRS.

  Vokietija slaptai užpuola Sovietų Sąjungą (Barbarosos operacija).
 • Japonijos oro pajėgos atakavo JAV karinę bazę Perl Harbore.

  Japonijos oro pajėgos atakavo JAV karinę bazę Perl Harbore.
  Šiuo veiksmu Japonija įsitraukė į Antrąjį Pasaulinį karą.
 • JAV įsitraukė į karą.

  JAV įsitraukė į karą.
  JAV paskelbdama karą prieš Japoniją įsitraukė į Antrąjį pasaulinį karą.
 • Italija išstojo iš karo.

 • Atidarytas Antrasis frontas Europoje

  Antrajame fronte Amerika ir Britanija kovojo su Vokietija.
 • Baigėsi karas Europoje

 • Antro pasaulinio karo pabaiga

  Antro pasaulinio karo pabaiga
  Japonijai kapituliavus baigiasi Antrasis pasaulinis karas.
 • Niunbergo teismas

  Jame buvo teisiami karo nusikaletėliai.
 • Period: to

  Antras pasaulinis karas