ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ

Timeline created by patritsia27
 • 9

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ
  Οι Σλάβοι διαχωρίστηκαν εξαιτίας του εκχριστιανισμού αλλα και γεωγραφικά.Οι Σλοβένοι και οι Κροάτες ενσωματώθηκαν στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και στον δυτικό πολιτισμό.Οι Σέρβοι, οι Σκοπιανοί και οι Βούλγαροι δέχτηκαν τον εκχριστιανισμό του Βυζαντίου και ενσωμάτωσαν στην ζωή τους το αλφάβητο του Κύριλλου και του Μεθόδιου.
 • 862

  ΑΡΧΗ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

  ΑΡΧΗ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ
  Ο πρίγκιπας Ραστισλάβος επηρέασε τον Αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ' να στείλει στην Εύρωπη να διδάξουν τον χριστιανισμό δύο λόγιους της εποχής τον Μεθόδιο και Κωνσταντίνο.Τα δύο αδέλφια από τη Θεσσαλονίκη έφτασαν στη Μοαβία το 863 για να αρχίσυν το έργο τους.
 • Period:
  863
  to
  866

  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΛΑΒΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ

  Καθώς οι Σλάβοι δεν είχαν δικό τους αλφάβητο τα δύο αδέλφια δημιούργησαν με βάση το ελληνίκο αφού έλαβα υπόψην τα σλάβικα φωνήματα.Απέδωσαν στα Σλαβικά τη Θεία Λειτουγία,τα Ιερά βιβλία και οργάνωσαν τη Σλαβική εκκλησία την περίοδο 863-866.
 • Period:
  864
  to
  870

  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

  Στον εκχριστιανισμό των Βουλγάρων υπηρξαν αντιδράσεις απο την βυζαντινή εκκλησία που επιδίωκε την επέκταση της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας.Υπό την απειλή πολέμου ανάγκασε τον Βούλγαρο βασιλια να δεχθεί τον χριστιανισμό.Παρολα αυτά,αργότερα ο πάπας επέμβει στα βουλγαρικά ζητήματα και προκάλεσε σύγχυση στους βυζαντινούς.Ο πατριάρχης Φώτιος κατήγγειλε την επέμβαση της Ρώμης στη Βουλγαρία.Η σύνοδος του 867 καταδίκασε την πραξη της Ρώμης.Η συνοδος του 870 υπάχθηκε στη δικαιοδοσία του πατριαρχείου.
 • Period:
  893
  to
  927

  ΑΛΑΓΗ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Οι φιλικές σχέσεις έγιναν εχθρικές αφού ανέβηκε στον θρόνο ο Συμεών,ο οποίος πολιόρκησε την Κωνσταντινούπολη με σκοπό την ίδρυση βουλγαρο-βυζαντινής αυτοκρατορίας.Η προσπάθεια αυτή απέτυχε και ο ελληνομαθής Συμεών πεθανε.Ο διάδοχός του Πέτρος συνήψε με το Βυζάντιο συνθήκη ειρήνης.