שלושה צירי זמן שמספרים את כל הסיפור

Timeline created by facebooker_10158216486238809
In History
  • חוק ההסמכה

    כל סמכויות הרייכסטאג עברו לממשלה ברשות היטלר
  • חוק הפקידות

    כל עובדי המדינה שאינם ארים פוטרו
  • שריפת הרייכסטאג