Teoria atòmica de Dalton

Timeline created by blanca8perez
 • Teoria atomica de Dalton

  Teoria atomica de Dalton
 • Descobriment de protó

  Descobriment de protó
  Eugen Goldstein va descobrir els raigs anòdics i va demostrar que eren partícules amb càrrega positiva (ions) produïts a partir dels gasos. En variar els gasos que hi havia dins dels tubs, Goldstein observava que aquestes partícules tenien valors diferents de relació entre càrrega i massa. Per aquest motiu no es va poder identificar la càrrega positiva amb una partícula, a diferència de les càrregues negatives dels electrons, descobertes per Joseph John Thomson.
 • Descobriment de l'electró

  Descobriment de l'electró
  L'electró va ser la primera partícula elemental descoberta. Cap a finals del segle XIX es va dedicar un esforç considerable a investigar les descàrregues elèctriques en els gasos enrarits.
 • Model atòmic de Thomson

  Model atòmic de Thomson
 • Model atòmic de Ruterford

  Model atòmic de Ruterford
  L'atom té un nucli central petit, amb càrrega elèctrica positiva, que conté gairebé tota la massa de l'atom. Els electrons giran a grans distàncies al voltant del nucli en orbets circulars. La suma de les càrregues elèctriques negatives dels electrons ha de ser igual a la càrrega positiva del nucli, ja que l'àtom és elèctricament neutre.
 • Model atòmic de Bohr

  Model atòmic de Bohr
  a) que els electrons només poden estar en òrbites fixes molt determinades, negant totes les altres.
  b) que en cadascuna d'aquestes òrbites, els electrons tenen associada una determinada energia, que és major en les òrbites més externes.
  c) que els electrons no irradien energia en girar al voltant del nucli.
  d) que l'àtom emet o absorbeix energia només quan un electró salta d'una òrbita a una altra.
 • Model atòmic actual

  Model atòmic actual
  Els electrons no definen orbites definides entorn el nucli, com havaia suposat Rutherford,sinó que es troben distribuits ocupant diferents orbitals
 • Descobriment del Neutró

  Descobriment del Neutró
  Walther Bothe i Becker,van trobar que quan la radiació alfa va caure sobre elements com el liti i bor es va emetre una nova forma de radiació.
 • Period: to

  John Dalton

  John Dalton va ser un naturalista, químic, matemàtic i meteoròleg britànic. Són especialment rellevants el seu model atòmic i la seva taula de pesos relatius dels elements, que van contribuir a establir les bases de la química moderna
 • Period: to

  Josep J.Thomson

  Joseph John "J.J." Thomson, fue un científico británico, descubridor del electrón, de los isótopos e inventor del espectrómetro de masa. En 1906 fue galardonado con el Premio Nobel de Física.
 • Period: to

  Max Planck

  Max Karl Ernest Ludwig Planck va ser un físic i matemàtic alemany considerat com el fundador de la teoria quàntica i guardonat amb el Premi Nobel de Física en 1918.
 • Period: to

  Ernest Rutherford

  Ernest Rutherford, OM, PC, FRS, conegut també com Lord Rutherford, va ser un físic i químic neozelandès. Es va dedicar a l'estudi de les partícules radioactives i va aconseguir classificar-les en alfa, beta i gamma.
 • Period: to

  Niels Bohr

  Niels Henrik David Bohr va ser un físic danès que va realitzar contribucions fonamentals per a la comprensió de l'estructura de l'àtom i la mecànica quàntica. Va ser guardonat amb el Premi Nobel de física en 1922
 • Period: to

  Erwin Schrodinger

  Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger va ser un físic austríac, naturalitzat irlandès, que va realitzar importants contribucions en els camps de la mecànica quàntica i la termodinàmica.
 • Period: to

  Louis de Broglie

  Príncep Louis-Victor Pierre Raymond de Broglie setè duc de Broglie, i parell de França, va ser un físic francès conegut de vegades en castellà com Luis de Broglie.
 • Period: to

  Werner Heisenberg

  Werner Karl Heisenberg va ser un físic alemany. És conegut sobretot per formular el principi d'incertesa, una contribució fonamental al desenvolupament de la teoria quàntica.