Nemzetközi politikai viszonyok - irányzatok

Timeline created by Sanita1
 • Az első International Relations tanszék alapítása Aberystwyth-ben (Wales)

  Az első International Relations tanszék alapítása Aberystwyth-ben (Wales)
  A tudományág születése az első intézmény létrejöttéhez kötődik. Ez a modern liberalizmus születésének ideje is, hiszen ekkor a tudományterületet a liberális iskola dominálta.
 • A modern realizmus születése

  A modern realizmus születése
  Hans J. Morgenthau 1948-ban kiadta "Politics among Nations" c. művét, amellyel új alapokra helyezte a nemzetközi politikaelmélet tudományát. A tudományág sajátossága, hogy kétszer született meg. Mongenthau elvetette a modern realizmus alapkérdését: "hogyan érhetjük el, hogy ne legyen többé háború?", és új kérdésfeltevéssel jelölte ki a tudományos viták új irányát: "mi az oka annak, hogy léteznek háborúk?" Az új irányzat neve: politikai realizmus (később modern realizmus) lett.
 • A neoliberalizmus születése

  A neoliberalizmus születése
  A neoliberalizmus születését leginkább Robert O. Keohane "After Hegemony" c. könyvéhez kötjük, bár kétségtelen, hogy már az 1950-es években megjelentek azok a művek, melyek a szociológiai liberalizmust készítették elő. John Burton "World Society" c. könyve volt az első, amellyel a neoliberalizmus valóban jegyzett irányzattá vált.
 • A neomarxizmus születése

  A neomarxizmus születése
  Az 1976-ban Immanuel Wallerstein "The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century.1600-1750." című könyvével megszületett az NPE első kritikai irányzata, a marxizmus. Az új irányzat újragondolta a nemzetközi politika mozgatórugóit, és a legfontosabb szervezőelvvé az egyenlőtlenségeket tette.
 • A neorealizmus születése

  A neorealizmus születése
  Kenneth Waltz 1978-ban Theory of International Politics címmel megjelent könyve a feje tetejére állította a realizmus irányzatát. Megváltoztatta az elemzés tárgyát, a szereplők helyett a nemzetközi rendszer leírására törekedett. Az új strukturalista irányzattal született meg a neorealizmus, más néven strukturális realizmus iskolája.
 • Az offenzív realizmus születése

  Az offenzív realizmus születése
 • A gyenge liberalizmus születése

  A gyenge liberalizmus születése
  A hidegháború után a liberalizmus megújult. Számos kutató törekedett arra, hogy a realizmus alapvető pontjaihoz közeledve újítsa meg a liberális preferenciákat. A vita kirobbantója Andrew Moravcsik "Preferences and power in the European Community: A liberal intergovernmentalist approach" című írása volt.
 • A konstruktivizmus születése

  A konstruktivizmus születése
 • Period: to

  A nemzetközi politikaelmélet első nagy vitája

  A vita a liberális és realista irányzat között folyt.
 • Period: to

  A nemzetközi politikaelmélet második nagy vitája

  A vita módszertani vita volt, melynek központi kérdése: "hogyan vizsgálom a nemzetközi politikát?". A résztvevők: a tradicionalisták és a behavioristák voltak.
 • Period: to

  A nemzetközi politikaelmélet első nagy vitája: az interparadigma vita

  A vita az első vitához hasonlóan ismét ontológiai vita volt, a "Mit vizsgálok?" c. kérdés körül konvergált. Résztvevői a neo-irányzatok: a neorealizmus, a neoliberalizmus és az első kritikai irányzat, a neomarxizmus volt.
 • Period: to

  A nemzetközi politikaelmélet negyedik nagy vitája

  A konstruktivizmus és a racionalista irányzatok között. Módszertani vitaként jött létre, de lételméleti vitává alakult.