Models Atòmics

Timeline created by alba soriano
 • Teoria atòmica de Dalton

  Teoria atòmica de Dalton
  consisteix en:
  -Els elements estan constituïts per àtoms consistents en partícules materials separades i indestructibles
  -Els àtoms d'un mateix element són iguals en massa i en totes les altres qualitats.
  - Els àtoms dels diferents elements tenen diferents massa i propietats
  -Els compostos es formen per la unió d'àtoms dels corresponents elements en una relació numèrica senzilla. Els «àtoms» d'un determinat compost són al seu torn idèntics en massa i en totes les seves altres propietats.
 • descobriment del protó

  descobriment del protó
  Partícula de càrrega elèctrica positiva, la de menor massa de la família dels hadrons.
  Va descobrirlo Eugene Goldstein
 • Model atòmic de Thomson

  Model atòmic de Thomson
  tracta d'un model estàtic i no nuclear,en el qual els àtomns poden perdre electrons,amb la qual cosa justificava fenòmens com ara l'electrilització.
 • Model atòmic de Rutherford

  Model atòmic de Rutherford
  El model presenta un àtom dinàmic i nuclear,en la qual els electrons,en igual al nombre que els protons,giren al voltamt del nucli en o`rbites circulars.
 • Model atòmic de Bohr

  Model atòmic de Bohr
  1.Els electrons descriuen òrbites circulars estables al voltant del nucli de l'àtom sense radiar energia.
  2. Els electrons només es poden trobar en certes òrbites (no totes les òrbites estan permeses). La ditancia de l'òrbita al nucli es determina segons el nombre quàntic n (n = 1, n = 2, n = 3 ...)
  3. Els electrons només emeten o absorbeixen energia en els salts entre òrbites.
 • Descobriment de l'electró

  Descobriment de l'electró
  Partícula elemental estable, pertanyent al grup dels leptons, carregada negativament, que constitueix un dels components fonamentals de l’àtom. Fou la primera partícula elemental descoberta.
  va ser descobert per Rutherford
 • Model atòmic Actual

  Model atòmic Actual
  En aquest model els electrons no descriuen òrbites definides entorn del nucli,com habia suposat Rutherford,sino que es troben destribuits ocupant diferents orbitals.
 • Descobriment del protó

  Descobriment del protó
  Partícula fonamental, del grup dels hadrons, de càrrega elèctrica nul·la, massa molt similar a la del protó.
  Va ser descobert per James Chadwich al 1932
 • Period: to

  John Dalton

  va ser un naturalista, químic, matemàtic i meteoròleg britànic. Són especialment rellevants el seu model atòmic i la seva taula de pesos relatius dels elements, que van contribuir a establir les bases de la química moderna.
 • Period: to

  Joseph J.Thomso

  va ser un Anglès físic i Premi Nobel de Física , acreditat amb el descobriment i la identificació de l'electró ; i amb el descobriment de la primera partícula subatòmica
 • Period: to

  Max Planck

  era un alemany físic teòric el descobriment del qual de quants d'energia ell va guanyar el Premi Nobel de Física en 1918.Planck va fer moltes contribucions a la física teòrica, però la seva fama com a físic es basa principalment en el seu paper com a creador de la teoria quàntica , que va revolucionar la comprensió humana dels processos atòmics i subatòmics.
 • Period: to

  Ernest Rutherford

  Es va dedicar a l'estudi de les partícules radioactives i va aconseguir classificar-les en alfa (α), beta (β) i gamma (γ). Va trobar que la radioactivitat anava acompanyada per una desintegració dels elements, la qual cosa li va valer per guanyar el Premi Nobel de Química en 1908. Se li deu un model atòmic, amb el qual va provar l'existència del nucli atòmic, en el qual es reuneix tota la càrrega positiva i gairebé tota la massa de l'àtom.
 • Period: to

  Niels Bohr

  va ser un físic danès que va realitzar contribucions fonamentals per a la comprensió de l'estructura de l'àtom i la mecànica quàntica.
 • Period: to

  erwin schrodinger

  va ser un físic austríac guanyador del Premi Nobel que va desenvolupar una sèrie de resultats fonamentals en el camp de la teoria quàntica , que va formar la base de la mecànica ondulatòria
 • Period: to

  Louis de Broglie

  Descobriment de la naturalesa ondulatòria de l'electró
 • Period: to

  werner heisenberg

  Principi d'indeterminació de Heisenberg, Teoria de matrius