Models atomics

Timeline created by Aaron de la Matta
 • Descobriment de l'electró

  Descobriment de l'electró
  L'electró va ser decobert per Thomson, un professor universitari i físic anglès que va guanyar el Premi Nobel de física l'any 1906. El va descobrir a través d'una sèrire d'experiments que estava realitzant amb tubs de raigs catòlics.
 • Teoria atòmica de dalton

  Teoria atòmica de dalton
  Els elements estan formats per partícules discretes, diminutes, i indivisibles anomenades àtoms, que romanen inalterables en qualsevol procés químic.
  Els àtoms d'un mateix element són tots iguals entre si en massa, mida i en qualsevol altra propietat física o química.
  A les reaccions químiques, els àtoms ni es creen ni es destrueixen, només canvien la seva distribució.
 • Model atòmica de Thomson

  Model atòmica de Thomson
  L'àtom esta format per electrons de càrrega negativa en un àtom positiu, incrustats com si fos per exemple una magdalena amb trossets de chocolata. Els trossets son els electrons i la resta de la magdalena es càrrega positiva.
 • Model atòmic de Rutherford

  Model atòmic de Rutherford
  Els àtoms no són massisos, majoritariament estan buits. L'àtom té nucli, de càrrega positiva, el protons i també va intuir que també hi havien neutrons.
  Els electrons giren al voltant del nucli.
 • Model atòmic de Bohn

  Model atòmic de Bohn
  Els electrons giren al voltant del nucli en orbites circulars de radis definits.
 • Descobriment del Protó

  Descobriment del Protó
  El descubridor del protó va ser Ernest Rutherford al 1919 i després va ser teoritzada per William Prout al 1815.
  El protó és una partícula subatòmica amb càrrega elèctrica positiva. Es classifica com a barió, i està compost per tres quarks. L'antipartícula corresponent, l'antiprotó, té les mateixes característiques que el protó però amb càrrega elèctrica negativa.
 • Model atòmic actual

  Model atòmic actual
  Els electrons no descriuen òrbites definides entorn al nucli.
  es troben distribuits ocupant diferents orbitals.
 • Descobriment del neutró

  Descobriment del neutró
  Va ser descobert pel físic Britànic J. Chadwick.
  El neutró és una partícula en que la massa s'assembla a la del protó, i no te càrrega negativa ni positiva, es neutre.
 • Period: to

  Jonh Dalton

  Va ser un naturalista, químic, matemàtic i meteoròleg anglès.
  Va nèixer a Cumberland el 6 de Setembre del 1766.
  Va exposar la seva teoria, la teoria atòmica de Dalton.
 • Period: to

  Joseph J.Thomson

  Va ser un professor universitari i físic anglès, guardonat amb el Premi Nobel de Física el 1906 i descobridor de l'electró. Va desenvolupar el mòdel atòmic de Thomson.
 • Period: to

  Max Planck

  Va ser un físic alemany, considerat com el pare de la teoria quàntica i un dels físics més importants del segle XX, que va ser guardonat amb el Premi Nobel de Física l'any 1918.
 • Period: to

  Ernest Rutherford

  Va ser un físic, químic i professor universitari britànic que fou guardonat amb el Premi Nobel de Química de l'any 1908.
  Va descobrir el concepte de període de semidesintegració.
 • Period: to

  Niels Bohr

  Va ser un físic danès, guardonat amb el Premi Nobel de Física el 1922, un dels pares de la teoria quàntica.
 • Period: to

  Erwin Schrodinger

  Físic austríac que va compartir el Premi Nobel de Física de l'any 1933 amb Paul Dirac per la seva contribució al desenvolupament de la mecànica quàntica. Va ingressar el 1906 a la Universitat de Viena, en el claustre. Va servir a la seva pàtria durant la Primera Guerra Mundial , i després, el 1921, es va traslladar a Zuric, on va residir els sis anys següents.
 • Period: to

  Louis de Broglie

  Fou un físic i professor universitari francès guardonat l'any 1929 amb el Premi Nobel de Física.
 • Period: to

  Werner Heisenberg

  Va ser un físic alemany que va formular el principi d'incertesa o d'indeterminació que porta el seu nom, una aportació decisiva per al desenvolupament de la mecànica quàntica.