models atómics

Timeline created by janmorera
 • Teoria atòmica de Dalton

  Teoria atòmica de Dalton
  La matèria està formada per partícules indivisibles anomenades àtoms.
  Els elements són substàncies formades per un únic tipus d'àtom. Els àtoms d'un mateix element químic són iguals entre ells i diferents a la resta d'àtoms d'altres elements.
  Els àtoms de diferents elements es combinen en relacions numèriques senzilles per a formar substàncies anomenades compostos.
 • Protó

  Protó
  El protó és una partícula subatòmica amb càrrega elèctrica positiva. El protó es classifica com a barió, i està compost per tres quarks. L'antipartícula corresponent, l'antiprotó, té les mateixes característiques que el protó però amb càrrega elèctrica negativa. Juntament amb els neutrons, els protons formen part del nucli atòmic, mentre que els electrons es mouen al seu voltant.
 • Electró

  Electró
  En física, l'electró és una partícula subatòmica amb una càrrega elèctrica elemental negativa. Se sol definir com una partícula elemental perquè no té uns components o una subestructura coneguts.Els electrons, que pertanyen a la primera generació de la família de partícules dels leptons, participen en les interaccions fonamentals gravitatòria, electromagnètica i nuclear feble
 • Model atòmic de Thomson

  Model atòmic de Thomson
  El Model atòmic de Thomson, és el model que proposà al segle XX J. Thomson per a descriure l'estructura dels àtoms. Consistia en una esfera de material amb càrrega positiva(+)
  que en el seu interior tenia partícules amb càrrega negativa (-) disposades aleatòriament, com en el cas de les llavors d'una síndria, que es podien separar fàcilment. A aquestes partícules les va anomenar electrons.
 • Model atòmic de Rutherford

  Model atòmic de Rutherford
  El 1911 Ernest Rutherford va publicar un model atòmic. Segons aquest model, la càrrega positiva i la major part de la massa de l'àtom han d'estar concentrades en un volum diminut al centre de l'àtom anomenat nucli atòmic, mentre que els electrons orbiten al voltant d'aquest mitjançant l'atracció electroestàtica. L'àtom és bàsicament espai buit, el seu diàmetre és d'uns 10-10 m, mentre que el diàmetre del nucli és d'uns 10-15 m.
 • Model atòmic de Bhor

  Model atòmic de Bhor
  El model atòmic de Bohr és un model que representa, de manera gràfica, la matèria en la seva dimensió atòmica,
  Bohr va postular la idea que l'àtom és com un petit sistema solar amb un petit nucli al centre i un núvol d'electrons que hi donen voltes. El model de l'àtom de Rutherford ja deixava clar la part referida al nucli. El nucli de l'àtom és molt petit i és on es concentra la càrrega positiva i gairebé tota la seva massa
 • Models atòmics actual

  Models atòmics actual
  El model atòmic de Schrödinger (1926) és un model quàntic no relativista. En aquest model els electrons es contemplaven originalment com una ona estacionària de matèria l'amplitud dequeia ràpidament en sobrepassar el radi atòmic. El model de Bohr funcionava molt bé per a l'àtom d'hidrogen.
 • Neutró

  Neutró
  El neutró és una partícula subatòmica que té com a símbol n i n0
  , sense càrrega elèctrica i de massa lleugerament superior a la del protó . El neutró es classifica com a barió, per estar compost per tres quarks , i com a nucleó per formar part, juntament amb el protó.
  Mentre el nombre de protons en un nucli és el nombre atòmic i defineix el tipus d'element de les formes atòmiques, el nombre de neutrons determina l'isòtop d'un element.
 • Period: to

  John Dalton

  John Dalton va néixer a una família quàquera de la població de Eaglesfield, Anglaterra. Sabem que va tenir cinc germans, dels quals van sobreviure dos: Jonathan, més gran que Dalton, i Mary, la data de naixement es desconeix. Dalton va ser enviat a una escola on va aprendre matemàtica i va destacar prou perquè, primer a casa i després al temple quàquer. Els ingressos eren modests pel que es va dedicar a treballs agrícoles fins que en es va associar amb el seu germà Jonathan
 • Period: to

  Joseph John Thomson

  Va ser un científic britànic, descobridor de l'electró, dels isòtops i inventor de l'espectròmetre de massa. El 1906 va ser guardonat amb el Premi Nobel de Física.Un dels seus alumnes va ser Ernest Rutherford, qui més tard seria el seu successor en el càrrec.
 • Period: to

  Max Planck

  va ser un físic i matemàtic alemany considerat com el fundador de la teoria quàntica i guardonat amb el Premi Nobel de Física en 1918.Planck era originari d'una família amb gran tradició acadèmica: el seu besavi Gottlieb Planck i el seu avi Heinrich Ludwig Planck van ser professors de teologia a la Universitat de Göttingen, el seu pare Wilhelm Johann Julius von Planck va ser professor de dret a Kiel i Munic.
 • Period: to

  Ernest Rutherford

  Es va dedicar a l'estudi de les partícules radioactives i va aconseguir classificar-les en alfa, beta i gamma. Va trobar que la radioactivitat anava acompanyada per una desintegració dels elements, el que li va valer per guanyar el Premi Nobel de Química el 1908. Se li deu un model atòmic, amb el que va provar l'existència del nucli atòmic, en el qual es reuneix tota la càrrega positiva i gairebé tota la massa de l'àtom. Va aconseguir la primera transmutació artificial.
 • Period: to

  Niels Bohr

  va ser un físic danès que va realitzar contribucions fonamentals per a la comprensió de l'estructura de l'àtom. Va ser guanyador amb el Premi Nobel de física el 1922.
  Basant-se en les teories d'Ernest Rutherford va publicar el seu propi model atòmic, introduint la teoria de les òrbites quantificades, que en la teoria mecànica quàntica consisteix en les característiques que, entorn del nucli atòmic, el nombre d'electrons en cada òrbita augmenta des de l'interior cap a l'exterior.
 • Period: to

  Erwin Schrödinger

  Va ser un físic naturalitzat, que va realitzar importants contribucions en els camps de la mecànica quàntica i la termodinámica.1 Va rebre el Premi Nobel de Física en 1933 per haver desenvolupat l'equació de Schrödinger, compartit amb Paul Dirac.2 Després de mantenir una llarga correspondència amb Albert Einstein va proposar l'experiment mental del gat de Schrödinger que mostrava les paradoxes i interrogants als quals abocava la física cuántica.3
 • Period: to

  louis de broglie

  De Broglie era un físic teòric allunyat dels experimentalistes o els enginyers. En 1924 va presentar una tesi doctoral titulada: Recherches sur la théorie des quanta introduint els electrons com a ones. Aquest treball presentava per primera vegada la dualitat ona corpuscle característica de la mecànica quàntica. L'associació de partícules amb ones implicava la possibilitat de construir un microscopi electrònic de molta més resolució que qualsevol altre
 • Period: to

  Werner Heisenberg

  Heisenberg va realitzar les seves aportacions més importants a la teoria de l'estructura atòmica. Va començar a desenvolupar un sistema de mecànica quàntica, anomenat mecànica matricial, en què la formulació matemàtica es basava en les freqüències i amplituds de les radiacions absorbides i emeses per l'àtom i en els nivells d'energia del sistema atòmic. El principi d'incertesa va exercir un important paper en el desenvolupament de la mecànica quàntica.