Model atómic de thomson

Timeline created by gerardrodriguez
  • Model atòmic de Thomson

    Model atòmic de Thomson
    El model atòmic de Thomson és una teoria sobre l'estructura atòmica proposta en 1904 per Thomson, qui va descobrir el electrón1 el 1897, pocs anys abans del descobriment del protó i del neutró. En el model, l'àtom està compost per electrons de càrrega negativa en un àtom positiu, incrustats en aquest igual que les passes d'un púding. Per aquesta comparació, va ser que el suposat