Μαθηματικοί της Ύστερης Περιόδου

Timeline created by vasilasvas
 • Period:
  1255
  to
  1305

  Πλανούδης Μάξιμος

 • Period:
  1400
  to
  1499

  Ισαάκ Αργυρός

 • Period:
  1400
  to
  1499

  Γεώργιος Χρυσοκόκκης

 • Period:
  1400
  to
  1499

  Μανουήλ Βρυένιος